Jestem żonaty, mam dwie dorosłe córki: Hannę, która zajmuje się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej dla naszego regionu, oraz Ewę, która jest nauczycielem w przedszkolu. Od urodzenia mieszkam w Radlinie, na Głożynach. Jestem emerytowanym górnikiem KWK „Marcel”.

W 1997 roku zostałem członkiem Kółka Rolniczego w Radlinie, gdzie oprócz pełnienia funkcji prezesa zarządu i osobiście wykonuję szereg usług dla mieszkańców Radlina. Warto podkreślić, iż radlińskie Kółko Rolnicze, jest jedynym czynnym punktem usługowym tego rodzaju w naszym powiecie.
Pracuję w Radzie Miejskiej w Radlinie od 2014 roku, gdzie w Komisji Infrastruktury uczestniczę w planowaniu i nadzorowaniu miejskich inwestycji i remontów. Przed nami wiele wyzwań, szczególnie w zakresie dalszego poprawiania stanu dróg i chodników oraz ich oświetlenia, poprawiania jakości środowiska naturalnego (w tym dopłaty do wymiany pieców) i wiele innych.
Wierzę, że tak jak przez ostatnie lata, tak i teraz razem z Państwem będę mógł poprawiać warunki życia naszych mieszkańców.

 

 

Okręg nr 4    — szczegóły tutaj —

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– projekt oświetlenia skrzyżowania w rejonie ulic Domeyki i Rydułtowskiej
– przebudowa ul. Matejki
– wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Rymera wraz z chodnikiem,
– wykonanie nowej nawierzchni i chodnika przy ul. Rydułtowskiej
– nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ulic Rymera i ks. kard. Kominka, wraz z otworzeniem zabytkowej studni i wykonaniem nowej fontanny miejskiej
– dokumentacja na przebudowę drogi Narutowicza 42-74 (połączenie) oraz wykonanie nowej nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej
– budowa chodnika przy ul. Narutowicza (we współpracy z miastami Rybnik i Rydułtowy)
Rozbudowa kompleksu szkolnego SP 3 o przedszkole , zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną tj. zakończenie inwestycji marzec 2015r. – sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, kuchnia dla przedszkola i szkoły, przedszkole 5 oddziałowe,sale: komputerowa i rekreacyjna, kotłownia;
– rozbudowa kompleksu szkolnego SP nr 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną (zakończenie inwestycji w marcu 2015r. – stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, kuchnią dla przedszkola i szkoły, stworzenie 5-oddziałowego przedszkola, uruchomienie sal komputerowej i rekreacyjnej oraz kotłowni).
– boisko przy SP nr 3 – nowa nawierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie i oświetlenia
– plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1
– przebudowa ul.Matejki (I etap) przy równoczesnej budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudową jezdni (poszerzenie o chodnik i nowa nawierzchnia);
– przebudowa ul.Matejki (II etap)
– przebudowa końcowego odcinka od nr 69 do ul. Rydułtowskiej
– oświetlenie dróg (projekt i realizacja) – boczne odcinki ul. Rymera i skrzyżowanie ulic Narutowicza i Rydułtowskiej
– oświetlenie deptaka za SP3 Rymera – Domeyki
– budowa infrastruktury rowerowej prowadzącej do planowanego centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – na przedłużeniu ul. Reymonta budujemy ścieżkę rowerową z traktem drogowym do granic miasta z Wodzisławiem Śl., jako część projektu unijnego. W ramach projektu pojawi się trasa dla rowerów, jezdnia z oświetleniem i stacją dokującą dla rowerów.

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– remont chodnika przy ul. Domeyki wraz z nawierzchnia (współpraca z powiatem)
– wykonanie połączenia drogowego ul. Narutowicza 42-74
– rozbudowa sieci gazowej w tej części miasta, we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
– budowa żłobka w Radlinie
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ