Ewa Trzeciok (nazwisko panieńskie Słanina) – jestem radlinianką od urodzenia, tu się wychowałam i założyłam rodzinę, mam dwóch dorosłych synów.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 34 lat związana jestem z pracą w górnictwie, pracowałam w strukturach

administracji Kompanii Węglowej oraz Polskiej Grupy Górniczej. Ukończyłam wiele

szkoleń i kursów, głównie z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Chcę czynnie uczestniczyć w życiu naszego miasta. Będę aktywną radną reprezentującą mieszkańców Radlina.

 

Okręg nr 6    — szczegóły tutaj —

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– remonty na ul. Matejki – budowa i projekty oświetlenia
– remont ul. Wierzbowej (odcinek boczny: projekt z wykonaniem)
– dokumentacja na odbudowę koryta rowu Rymera 47 -Kovona
– dokumentacja na wykonanie remontu drogi przy ulicach Nałkowskiej, Rymera (bocznej) i Napierskiego
– wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Rymera wraz z chodnikiem,
– nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ulic Rymera i ks. kard. Kominka, wraz z otworzeniem zabytkowej studni i wykonaniem nowej fontanny miejskiej
– dokumentacja i wykonanie budowy drogi bocznej przy ul. Wrzosowej (boczna część, łącznik z ul. Wańkowicza w Wodzisławiu Śl.)
– przebudowa ul. Matejki (I etap): równocześnie prowadzono na ul. Matejki roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudową jezdni (poszerzenie o chodnik i nowa nawierzchnia);
– przebudowa ul.Matejki (II etap) : przebudowano końcowy odcinek od nr 69 do ul. Rydułtowskiej , nowa nawierzchnia i chodnik na całej długości odcinka z odwodnieniem

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

-wymiana nawierzchni przy ul. Nałkowskiej, w ramach naprawy szkód górniczych
– wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Rymera od ul. Napierskiego do ul. ks. kard. Kominka wraz z budową chodnika od strony południowej (współpraca z powiatem)
– oświetlenie bocznych odcinków przy ul. Matejki
– uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w jarze Akacjowa-Rymera wraz z budową ścieżki rowerowej
– doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Rymera
– budowa kanalizacji sanitarnej w jarze Akacjowa – Rymera,
– modernizacja wodociągu PWiK przy ul. Wrzosowej
– budowa żłobka w Radlinie
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego, wraz z oświetleniem i parkingami
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ