Mam 29 lat, jestem żonaty, od dziecka związany z Marcelem. Ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim Politologie spec. samorządową. Zawodowo związany jestem w MOSiR w Radlinie, oraz ze Stowarzyszeniem Młody Radlin. Od 2015 roku jestem członkiem Zespołu ds. realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016-2020”. W ramach Stowarzyszenia Młody Radlin działam aktywnie w dziedzinie kultury i sportu. Od 2013 roku organizuję na naszym Orliku wakacyjne zajęcia sportowe pt. „Sportowy Marcel”, organizuję także Dzień Dziecka na placu zabaw na ul. Solskiego, czy dzień sąsiada (wrzesień 2018). Mimo, że nie byłem radnym, zabiegałem o nowy plac zabaw na Szluchcie, wspólnie z innymi doprowadziłem do stworzenia muralu na bibliotece miejskiej, a na 95 rocznicę III Powstania Śląskiego zasadziliśmy 95 miododajnych lip na terenie całego miasta, na co udało mi się pozyskać środki zewnętrzne.

 

 

Okręg nr 14    — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– remont i rewitalizacja zabytkowego familoka przy ul. Mielęckiego 7
– uciepłownienie zasobów mieszkaniowych na osiedlu familoków oraz w Przedszkolu Publicznym nr 2
– uporządkowanie ruchu na ul. Pocztowej i poprawa bezpieczeństwa
– wykonanie nawierzchni na ul. Ujejskiego
– wykonanie nowej na bocznej ul. Solskiego
– uporządkowanie ruchu pomiędzy ul. Pocztową i ul. Mielęckiego
– progi zwalniające na ul. Pocztowej
– przebudowa ul. Wieczorka wraz z nowym rondem (przebudowanie skrzyżowania na tzw. „Lipkach”, wprowadzono nową organizację ruchu, jezdnia z chodnikami przebudowana od ul. Mariackiej do marketu „Tesco”)
– nowe zagospodarowanie terenu skrzyżowania na tzw. „Lipkach”
– przebudowa ul. Mariackiej od wiaduktu do budynku nr 30, wybudowano rondo w miejsce skrzyżowania Mariacka-Odległą-Wieczorka, wymieniono wszystkie sieci pod skrzyżowaniem, odwodniono przebudowany odcinek, zainstalowano nowe, ekologiczne oświetlenie ledowe,
– remont budynku „INCO” na rzecz nowoczesnego Komisariatu Policji w Radlinie
– wykonanie projektu przebudowy ul. Odległej – odcinka od ul. Mariackiej do granicy z Rybnikiem
– rewitalizacja terenu „Szluchty” (place zabaw, zieleńce, Orlik, skate park i przyrządy do ćwiczeń gimnastyki)
– oddanie do użytku nowego boiska treningowego przy ul. Mariackiej – po awarii jaka nastąpiła na boisku w 2014 przygotowano projekt naprawy i likwidacji awarii; wykonano wzmocnienie skarpy, odtworzono nawierzchnię boiska;
– rewitalizacja kolejnych zabytkowych familoków: przy ul. Pocztowej i ul. Mielęckiego
– pozyskanie kolejnego zabytkowego familoka (ul. Korfantego 87, dawny „Imbis”) na rzecz przyszłej instytucji kultury i Centrum Usług Społecznych w Radlinie
– powiększenie sieci ciepłowniczej na osiedlu „familoków”
– budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego (od „Szluchty”) do wiaduktu przy ul. Rybnickiej
– nowe oświetlenie przy ul. Solskiego
– projekt adaptacji pomieszczeń przy ul. Solskiego 15 (dawny komisariat) dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej
– organizacja festynów integrujących na osiedlu na Marcelu i Święta Sąsiada (razem z prowadzonym przeze mnie stowarzyszeniem „Młody Radlin”)
– oddanie do użytku urządzeń do gimnastyki typu „streetworkout” (do końca 2018 roku powstanie drugi taki zestaw, tym razem na osiedlu Damrota/Ściegiennego)
– wykonanie projektu przebudowy ul. Odległej – odcinka od ul. Mariackiej do granicy z Rybnikiem;
– budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie: wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)

 

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– uspokojenie ruchu na ul. Solskiego i ul. Mielęckiego (progi zwalniające) w celu poprawy bezpieczeństwa,
– współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” w celu uporządkowania punktów gromadzenia odpadów na ul. Mielęckiego i ul. Solskiego
– wykonanie nowej organizacji ruchu na ul. Korfantego z zakazem parkowania poza zatokami oraz z zaplanowanymi bezpiecznymi przejściami (m.in. nowe przejście w okolicach „Tesco”) oraz doświetlenie przejść dla pieszych
– systematyczne porządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– przebudowa ul. Mariackiej i remont wiaduktu
– przebudowa ul. Odległej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców
– kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej od ul. Mielęckiego do Rybnickiej
– rewitalizacja familoka przy ul. Korfantego 87 i stworzenie w tym miejscu „Domu Młodzieży – Centrum Usług Społecznych”
– budowa „mini-parku” przy ul. Irysowej
– po konsultacjach z mieszkańcami stworzenie wybiegu dla psów, w niedalekiej odległości osiedli
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ