Mam lat 67, moja aktywność zawodowa była związana z górnictwem. Byłem m.in. dyspozytorem KWK Borynia. Moją żoną jest Mirosława- wieloletnia nauczycielka i wychowawczyni .
Mamy troje dzieci: dwie córki i syna .

Od pokoleń moja rodzina jest związana z Głożynami. Moi przyjaciele i sąsiedzi z Głożyn obdarzają mnie zaufaniem już od sześciu kadencji. Przez okres dwóch kadencji pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Zostałem uhonorowany Brązowym Kluczem 2011 i Złotym Kluczem 2013 w konkursie „Samorządowiec Roku”, organizowanym przez Oficynę Wydawniczą Regiony oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.
Jestem bezpartyjny. Nie należałem i nie należę do żadnej partii politycznej.

Możecie Państwo oddać na mnie swój głos w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 3 na Głożynach.

 

Okręg nr 1    — szczegóły tutaj —

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Rymera, Chrobrego, Głożyńskiej, wraz z odtworzeniami nawierzchni dróg przy udziale miasta,
– remont dróg bocznych przy ul. Rymera (w tym również, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie szkodom górniczym)
– budowa bocznej drogi przy ul. Głożyńskiej wraz z odwodnieniem,
– wykonanie dokumentacji remontu drogi wraz z odwodnieniem przy bocznym odcinku ul. Rymera
– projekt Głożyńska 158
– wykonanie nawierzchni przy ul. Chrobrego (zadanie zrealizowane wspólnie z powiatem)
– rozbudowa kompleksu szkolnego SP nr 3 o przedszkole , zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną (zakończenie inwestycji w marcu 2015r. – stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, kuchnią dla przedszkola i szkoły, stworzenie 5-oddziałowego przedszkola, uruchomienie sal komputerowej i rekreacyjnej oraz kotłowni).
– nowe boisko przy SP nr 3 – nowa nawierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie oraz oświetlenia
– stworzenie nowego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Radlinie
– oświetlenia dróg (projekt oraz realizacje) – boczne ul, Rymera i ul. Głożyńskiej
– energooszczędne i ekologiczne oświetlenie ledowe przy Przedszkolu Publicznym nr 1, poprawiające bezpieczeństwo dzieci i rodziców
– budowa infrastruktury rowerowej prowadzącej do planowanego centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – na przedłużeniu ul. Reymonta budujemy ścieżkę rowerową z traktem drogowym do granic miasta z Wodzisławiem Śl., jako część projektu unijnego. W ramach projektu pojawi się trasa dla rowerów, jezdnia z oświetleniem i stacją dokującą dla rowerów.

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach Rymera i Głożyńskiej, w tym z PWiK
– wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Głożynskiej, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Rymera i budową chodnika,
– rozbudowa sieci gazowej w tej części miasta
– remont nawierzchni przy ul. Rymera 263 wraz z odwodnieniem
– wykonanie drogi przy ul. Głożynskiej 158
– wykonanie utwardzenie kolejnych dróg wewnętrznych i bocznych: przy ulicach Głożynskiej i Rymera
– naprawa nawierzchni ul. Rymera (przy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg)
– dalsze projektowanie i wykonanie remontu dróg bocznych przy ulicach Rymera i Głożyńskiej
– odbudowa koryta Cieku Radlińskiego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przy udziale i uzgodnieniach z Urzędem Miasta i właścicielami działek,
-wykup działek wzdłuż Cieku Radlińskiego w celu budowy nowych ścieżek rowerowych,
– połaczenie ul. Głożyńskiej z ul. Rymera w dolinie Cieku Radlińskiego, wraz z próbą połączenia z ul. Reymonta – tak aby zapewnić bezpieczne dojście dzieci do szkoły
– rozbudowa sieci gazowej -współpraca z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.
– współpraca pomiędzy mieszkańcami i firmą GazSystem w celu wyjaśnień i zaprojektowanie według woli mieszkańców gazociągu średniego ciśnienia,
– systematyczna, dalsza rozbudowa oświetlenia bocznych dróg ul. Rymera
– wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Rymera
– budowa żłobka w Radlinie
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ