Mieszkam w Radlinie przy ulicy Narutowicza, mam lat 56. Przez 32 lata byłam związana z edukacją m.in. jako nauczyciel chemii oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rydułtowach.
Przez 9 lat udzielałam się jako konsultant w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, ponadto pracowałam jako egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Od kilkunastu lat działam w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej parafii Bożego Ciała i Św. Barbary.
Jako mieszkanka Redenu i Wasza sąsiadka wiem, że możemy wspólnie zadbać o szereg spraw, takich jak rozwój infrastruktury drogowej i oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa, stworzenie projektu terenu rekreacyjnego w tzw. Jarze Sokolnia, dofinansowania do inwestycji proekologicznych i wiele innych.
Wiem, że to możliwe.

 

 

Okręg nr 5    — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– nowy chodnik przy ul. Narutowicza (we współpracy z Rybnikiem i Rydułtowami)
– nowa nawierzchnia przy ul. Rydułtowskiej wraz z chodnikami
– remont kanalizacji deszczowej przy ul. Sokolskiej i nowy /dwie strony/ chodnik z barierami
– odbudowa cieku Niedobczyckiego,
– remont nawierzchni przy ul. Sokolskiej 32 wraz z odwodnieniem
– remont bocznej drogi przy ul. Puszkina wraz z budową ściany oporowej
– remont ul. Narutowicza (nakładka bitumiczna od ul. Wiosennej do granicy z Rybnikiem i Rydułtowami)
– dokumentacja remontu ul. Narutowicza 42-74
– budowa kanalizacji sanitarnej w tej części miasta
– doświetlenie przejść dla pieszych
– remont przepustu pod drogą na ul. Rydułtowska
– kanalizacja sanitarna przy ul. Narutowicza – wybudowano 1400 mb sieci kanalizacji sanitarnej
– kanalizacja sanitarna przy ul. Sokolskiej- wybudowano 500 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
– kanalizacja sanitarna przy ul..Narutowicza (II etap) – wybudowano 870 mb sieci kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie projektu budowlanego nowego oświetlenia (ul. Matejki, Zapolskiej, Narutowicza, Rydułtowska, Wiosenna)

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– uporządkowanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków
– kontynuacja remontów na ul. Rydułtowskiej (nawierzchnia wraz z chodnikiem od ul. Puszkina do przystanku przy ul. Zapolskiej oraz zabezpieczenie skarpy)
– uporządkowanie drogi dojazdowej do pomnika Ofiar Szybu Reden wraz z oświetleniem i parkingiem,
– współpraca z Wodami Polskimi w celu uporządkowania i utrzymania Cieku Niedobczyckiego i głównych dopływów,
– współpraca z Polską Grupą Górniczą i mieszkańcami w sprawie naprawy szkód górniczych,
– poprawa ruchu na ul. Wiosennej
– przebudowa skrzyżowania ul. Hallera – ul. Młyńska – ul.Rydułtowska
– budowa żłobka w Radlinie
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ