Od urodzenia mieszkam w Radlinie, z czego na Głożynach od 31 lat. Jestem żonaty z Urszulą z domu Kulesza, która jest nauczycielem biologii. Mamy jedno dziecko.
Mam wykształcenie wyższe politechniczne, pracowałem w KWK „JAS-MOS”.
Byłem radnym Rady Miejskiej w Radlinie w III, IV, V kadencji, a obecnie, w VI kadencji, pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
Jestem także delegatem Miasta Radlin w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
Jestem aktywny społecznie, działam w Radlińskim Towarzystwie Kulturalnym, gdzie przewodniczę komisji rewizyjnej, a także w Klubie Honorowych Dawców Krwi przy OSP Głożyny, gdzie jestem członkiem zarządu.

 

Okręg nr 2    — szczegóły tutaj —

 

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– oznakowanie SP3 , budowa oświetlenia i parkingu
– przebudowa ul. Remonta, oświetlenie i budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Pociąg do dwóch kółek – budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”
– zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny
– wykonanie remontu ul. Rymera od ul. Domeyki do ul. Reymonta wraz z budową chodnika do SP 3 i przejściem dla pieszych,
– wykonanie dokumentacji pogłębienia garażu Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny dla nowego wozu bojowego
– wykonanie dokumentacji i robót budowlanych dla ul. Rymera 181, 183
– wykonanie oświetlenia dróg bocznych ul. Rymera
– budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach; Rymera, Chrobrego, Głożyńska, wraz z odtworzeniami nawierzchni dróg przy udziale miasta oraz PWiK.
– rozbudowa kompleksu szkolnego SP nr 3 o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną (zakończenie inwestycji w marcu 2015r. – stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, kuchnią dla przedszkola i szkoły, stworzenie 5-oddziałowego przedszkola, uruchomienie sal komputerowej i rekreacyjnej oraz kotłowni).
– boisko przy SP nr 3 – nowa nawierzchnia poliuretanowa, ogrodzenie i oświetlenia
– plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1
– projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Reymonta 7-9: wykonano kompleksowy projekt adaptacji budynku na potrzeby lokalnej społeczności. W najbliższych latach dokonamy kompleksowej przebudowy obiektu, umożliwimy dostęp do niego osobom niepełnosprawnym;
– oświetlenie dróg (projekt lub realizacja) – boczne ul, Rymera i ul, Głożyńskiej
– oświetlenie deptaka za SP3 Rymera – Domeyki
– budowa infrastruktury rowerowej prowadzącej do planowanego centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim – na przedłużeniu ul. Reymonta budujemy ścieżkę rowerową z traktem drogowym do granic miasta z Wodzisławiem Śl., jako część projektu unijnego. W ramach projektu pojawi się trasa dla rowerów, jezdnia z oświetleniem i stacją dokującą dla rowerów.

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. kard. B. Kominka
– kontynuacja remontu nawierzchni przy ul. ks. kard. B. Kominka – przy udziale powiatu i Spółki Restrukturyzacji Kopalń
– wykonanie oświetlenia przy ul. ks. kard. B. Kominka
– połączenie ul. Głożyńskiej z ul. Rymera w dolinie Cieku Radlińskiego, wraz z próba połączenia z Reymonta – bezpieczne dojście dzieci do szkoły
– dalsze projektowanie i wykonanie remontu dróg bocznych ul. Rymera
– odbudowa koryta Cieku Radlińskiego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przy udziale i uzgodnieniach z Urzędem Miasta Radlin i właścicielami działek,
-wykup działek wzdłuż Cieku Radlińskiego w celu budowy nowych ścieżek rowerowych,
– dalszy remont nawierzchni na ul. Rymera w ramach naprawy szkód oraz wraz z udziałem miasta i powiatu
– rozbudowa sieci gazowej w tej części Radlina
– systematyczna, dalsza rozbudowa oświetlenia bocznych dróg przy ul. Rymera
– wykonanie nowego oświetlenia przy ul. Rymera
– budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlu Zacisze
– dalsza budowa infrastruktury rowerowej prowadzącej do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ