Jestem działaczka społeczną, emerytowaną nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 4. Mam męża i dwoje dorosłych dzieci: Magdę i Jarosława. Jestem jedną z założycielek Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, uczestniczyłam w programie ,,Liderzy” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, jestem też wolontariuszką w projekcie „Dress for Success Poland” i wielu stowarzyszeniach. Pracuję w SP nr 4 jako wolontariuszka pomagając corocznie w organizacji Dnia Babci i Dziadka; Współzakładałam i przez wiele lat byłam prezeską Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Obecnie przewodniczę Radzie Miejskiej w Radlinie i pracuję w Komisji Budżetu Rady.

Okręg nr 15    — szczegóły tutaj —

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– przebudowa ul. Korfantego od ul.Rybnickiej do parkingu kopalnianego – zadanie wspólne miasta Radlin z powiatem wodzisławskim.
– oświetlenie ulic Rybnickiej i Mariackiej
– oświetlenie deptaka przy ul. Wantuły – ul. Rybnickiej
– oświetlenie w Parku Leśnym im Powstańców Śląskich na Obszarach
– termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. Mikołajczyka – wymieniono pozostałe kotły węglowe i trzony kuchenne na kondensacyjne kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania
– wykonanie dokumentacji remontu sieci kanalizacji deszczowej
– dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej (rejon ulic Rybnicka-Korfantego oraz Wantuły,
– termomodernizacja (wymieniono całość instalacji elektrycznej, zamontowano oświetlenie ledowe , zamontowano 20 paneli fotowoltaicznych produkujących ekologiczną energię elektryczną, pomalowano wszystkie pomieszczenia szkoły)
– modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 4 (wymieniono kocioł węglowy na ekologiczny kocioł gazowy)
– modernizacja kuchni Szkoły Podstawowej nr 4 (dostosowano kuchnie do standardów higieniczno-sanitarnych, zlikwidowano trzon kuchenny węglowy na rzecz taboretów gazowych, patelni i kotła elektrycznego do przygotowywania posiłków, wyposażono kuchnię w piec konwekcyjny i wentylację nawiewno-wywiewną)
– wykonano projekty budowlane oświetlenia przy ul.Wantuły
– budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego (od „Szluchty”) do wiaduktu przy ul. Rybnickiej
– rewitalizacja terenu „Szluchty” (place zabaw, zieleńce, Orlik, skate park i przyrządy do ćwiczeń gimnastyki)
– rewitalizacja kolejnych zabytkowych familoków: przy ul. Pocztowej i ul. Mielęckiego
– pozyskanie kolejnego zabytkowego familoka (ul. Korfantego 87, dawny „Imbis”) na rzecz przyszłej instytucji kultury i Centrum Usług Społecznych w Radlinie
– remont budynku „INCO” na rzecz nowoczesnego Komisariatu Policji w Radlinie
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie – wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– przejęcie przez miasto od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg wewnętrznych pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej i od Korfantego do ul. Skautów i ul. Dworcowej
– wprowadzenie organizacji ruchu na drogach wewnętrznych pod wiaduktem, uspokojenie ruchu i poprawa stanu nawierzchni
– poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4
– doprowadzenie do przejęcia przez miasto ul. Dworcowej
– budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu Rybnicka-Mariacka
– dalszy ciąg termomodernizacji na osiedlu przy ul. Mikołajczyka
– budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż torów kolejowych oraz od drogi dojazdu samochodów ciężarowych na teren kopalni (tzw. „ul. Mułowa”) w celu poprawy sprawności odwodnienia
– dalszy ciąg przebudowy ul. Korfantego,
– przebudowa ul. Mariackiej
– doprowadzenie do przejęcia przez miasto działek, na których położona jest droga wzdłuż torów kolejowych, wraz z jej odbudową i uporządkowaniem (zapewnienie bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły)
– uporządkowanie dojścia dzieci do szkoły od ul. Hubalczyków do Szkoły Podstawowej nr 4
– współpraca z Nadleśnictwem Rybnik w celu ochrony drzewostanu i polepszenia ofert rekreacyjnej Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich na Obszarach
– dalszy ciąg rozbudowy oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej nr 4 i Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich na Obszarach
– budowa chodnika wzdłuż Rybnickiej od granicy z Wodzisławiem Śl. (w porozumieniu Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad)
– budowa kanalizacji na ul. Wantuły, Korfantego i Rybnickiej
– uporządkowanie kanalizacji deszczowej na ul. Mikołajczyka wg dokumentacji
– dalsza termomodernizacja budynków na osiedlu Mikołajczyka (wraz z wymianą kotłów)
– przebudowa ul. Mariackiej i remont wiaduktu
– kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej od ul. Mielęckiego do Rybnickiej
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– rewitalizacja familoka przy ul. Korfantego 87 i stworzenie w tym miejscu „Domu Młodzieży – Centrum Usług Społecznych”
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ