Urodziłam się, mieszkam i pracuję w Radlinie. To moje ukochane miejsce.
Jestem dyplomowanym nauczycielem z 35 – letnim stażem. Jestem pedagogiem, pracuję w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Biertułtowach. Moja praca to moja pasja.
W 2014 roku obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem i uzyskałam mandat do Rady Miejskiej. Pracuję w Komisji do Spraw Społecznych, której jestem przewodniczącą.
W czasie swojej czteroletniej kadencji starałam się wsłuchiwać w głosy mieszkańców, próbując rozwiązywać ich problemy. Wiele z celów, które zaplanowałam w swoim programie na lata 2014 – 2018 roku wspólnie z Wami osiągnęłam.
Chcę dalej działać dla miasta i mieszkańców, realizując nasze wspólne plany.

 

 

Okręg nr 8    — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– Przebudowa skrzyżowania ulic Rymera i Damrota
– projekt nowej drogi dojazdowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
– uspokojenie ruchu na ul. Napierskiego
– odwodnienie ulic Malinowej i bocznej ul. Rymera
– przebudowa ul. Wrzosowej bocznej 58 w stronę ul.Wańkowicza (realizacja w toku, jezdnia z oświetleniem i odwodnieniem)
– odwodnienie zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej i ul. Malinowej – wody deszczowe z ul.Malinowej, zaplecza ZGK i docelowo drogi do PSZOK-u zostaną sprowadzone wybudowaną kanalizacją deszczową do zbiornika przy ul.Napierskiego , skąd zostaną wypompowane docelowo do Leśnicy, przez system kolektorów wód deszczowych na hałdzie;
– oświetlenie dróg (boczne ul. Wrzosowej)
– wybudowanie nowego, bezpiecznego dojazdu do Sportowej Szkoły Podstawowej
– wybudowanie nowych miejsc zatrzymania dla rodziców uczniów SSP nr 2 przy ul, Rogozina (tzw. pożegnaj i odjedź)
– budowa nowych miejsc parkingowych na ul. Sienkiewicza

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– wykonanie drogi dojazdowej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (za Urzędem Miasta)
– uporządkowanie ruchu przy budynku OSP Biertułtowy i Urzędu Miasta
– współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” w celu uporządkowania gromadzenia odpadów na ul. Makuszyńskiego,
– uporządkowanie oznakowanie ul. Korfantego z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych w centrum
– sygnalizacja świetlna „wzbudzana” na przejściu dla pieszych przy kawiarni „Górnicza Strzecha” (tzw. NOT)
– wykonanie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Makuszyńskiego
– modernizacja wodociągów PWiK w tej części miasta
– wykonanie (w porozumieniu z parafią) miejsc parkingowych wzdłuż ogrodzenia parafii przy ul. Makuszyńskiego
– nowe oświetlenie przy „Okrąglaku” i demontaż starych lamp i słupów parkowych
– remont ul. Napierskiego
– zagospodarowanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków („Kovona” przy ul. Napierskiego)
– Budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ