Od dzieciństwa jestem mieszkańcem Radlina. Mam żonę i dwoje dorosłych dzieci.
Mam wykształcenie średnie techniczne, jestem elektromechanikiem, wykładowcą i inspektorem BHP. Od 36 lat jestem związany z kopalnią „Marcel”. Pasjonuje mnie historia Radlina i kopalni.
Stworzyłem dwie znane industrialne makiety : obrazującą starą cechownię kopalni „Emma” sprzed 135 lat i dynamiczną makietę szybu III (Julia).
Jestem redaktorem „Przeglądu Kopalnianego” i „Gwarka”, interesuje mnie dziennikarstwo i fotografia. Moje pasje to śląskie i górnicze tradycje, zabytkowe budownictwo i obiekty industrialne. Kolekcjonuję pamiątki związane z regionem i górnictwem.

 

 

 

Okręg nr 12    — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– poszerzenie drogi w kierunku ul. Irysowej,
– uporządkowanie parkowania i uspokojenie ruchu na ul. Irysowej
– przebudowa ul. Wieczorka wraz z nowym rondem (przebudowanie skrzyżowania na tzw. „Lipkach”, wprowadzono nową organizację ruchu, jezdnia z chodnikami przebudowana od ul. Mariackiej do marketu „Tesco”)
– nowe zagospodarowanie terenu skrzyżowania na tzw. „Lipkach”
– przebudowa ul. Mariackiej od wiaduktu do budynku nr 30, wybudowano rondo w miejsce skrzyżowania Mariacka-Odległą-Wieczorka, wymieniono wszystkie sieci pod skrzyżowaniem, odwodniono przebudowany odcinek, zainstalowano nowe, ekologiczne oświetlenie ledowe,
– oddanie do użytku nowego boiska treningowego przy ul. Mariackiej – po awarii jaka nastąpiła na boisku w 2014 przygotowano projekt naprawy i likwidacji awarii; wykonano wzmocnienie skarpy, odtworzono nawierzchnię boiska;
– rewitalizacja terenu „Szluchty” (place zabaw, zieleńce, Orlik, skate park i przyrządy do ćwiczeń gimnastyki)
– rewitalizacja kolejnych zabytkowych familoków: przy ul. Pocztowej i ul. Mielęckiego
– pozyskanie kolejnego zabytkowego familoka (ul. Korfantego 87, dawny „Imbis”) na rzecz przyszłej instytucji kultury i Centrum Usług Społecznych w Radlinie
– powiększenie sieci ciepłowniczej na osiedlu „familoków”
– budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego (od „Szluchty”) do wiaduktu przy ul. Rybnickiej
– zagospodarowanie chodnika przy ul. Korfantego (rejon łaźni)
– przesunięcie przejścia dla pieszych na odcinku ul. Korfantego – ul. Mielęckiego i wykonanie chodnika – poprawa bezpieczeństwa
– remont budynku „INCO” na rzecz nowoczesnego Komisariatu Policji w Radlinie
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie: wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– przebudowa ul. Mariackiej i remont wiaduktu
– współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” w celu uporządkowania punktów gromadzenia odpadów na ul. Wieczorka, Irysowej i Czecha
– kontynuacja przebudowy ul. Korfantego
– uporządkowanie oznakowania na ul. Korfantego z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych
– poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania Korfantego – Orkana (przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji) – zawężenie skrzyżowania i stworzenie bezpiecznego ciągu chodników

– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ