Od urodzenia mieszkam w Radlinie, mam 57 lat. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci.
Zawsze chętnie udzielałam się w radzie Rodziców , pełniąc m.in. funkcję jej przewodniczącej.
Środowisko szkolne, w tym uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice uczniów zawsze mogło liczyć na moją pomoc i wsparcie w sprawach dla niego ważnych. Chętnie podejmuję współpracę z innymi ludźmi, łącząc wspólne wysiłki dla dobra naszej społeczności.
Uważam, że reprezentując lokalne środowisko ludzi, których znam od lat, godnie wywiążę się z powierzonej mi funkcji radnego Rady Miejskiej w Radlinie.

 

 

 

Okręg nr 13    — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– przebudowa ul. Wieczorka wraz z nowym rondem (przebudowanie skrzyżowania na tzw. „Lipkach”, wprowadzono nową organizację ruchu, jezdnia z chodnikami przebudowana od ul. Mariackiej do marketu „Tesco”)
– nowe zagospodarowanie terenu skrzyżowania na tzw. „Lipkach”
– przebudowa ul. Mariackiej od wiaduktu do budynku nr 30, wybudowano rondo w miejsce skrzyżowania Mariacka-Odległą-Wieczorka, wymieniono wszystkie sieci pod skrzyżowaniem, odwodniono przebudowany odcinek, zainstalowano nowe, ekologiczne oświetlenie ledowe,
– oddanie do użytku nowego boiska treningowego przy ul. Mariackiej – po awarii jaka nastąpiła na boisku w 2014 przygotowano projekt naprawy i likwidacji awarii; wykonano wzmocnienie skarpy, odtworzono nawierzchnię boiska;
– rewitalizacja terenu „Szluchty” (place zabaw, zieleńce, Orlik, skate park i przyrządy do ćwiczeń gimnastyki)
– wykonanie projektu przebudowy ul. Odległej – odcinka od ul. Mariackiej do granicy z Rybnikiem;
– budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie: wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– systematyczne porządkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– naprawa stanu dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Wieczorka
– współpraca ze Spółdzielnia Mieszkaniową „Marcel” w celu uporządkowania punktów gromadzenia odpadów na ul. Wieczorka
– przebudowa ul. Mariackiej i remont wiaduktu
– przebudowa ul. Odległej – poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców
– kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej od ul. Mielęckiego do Rybnickiej
– rewitalizacja familoka przy ul. Korfantego 87 i stworzenie w tym miejscu „Domu Młodzieży – Centrum Usług Społecznych”
– budowa „mini-parku” przy ul. Irysowej
– po konsultacjach z mieszkańcami stworzenie wybiegu dla psów, w niedalekiej odległości osiedli
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ