Do 2014 roku prowadziłam wraz z mężem działalność gospodarczą znaną w całym mieście, firmę cukierniczą. Przez wiele lat sponsorowałam akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży z Radlina i nie tylko.

Jestem społecznikiem całą duszą, lubię dzielić się z innymi, jestem pełna energii życiowej osobą pracowitą i sumienną w wykonywaniu obowiązków. Oprócz pracy na rzecz miasta w radzie miejskiej angażuję się w działalność społeczną jako członkini Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych oraz Stowarzyszenia Kulturalnego. Współpracuje przy ważnych dla miasta przedsięwzięciach reprezentując mieszkańców Radlina.

 

 

Okręg nr 7   — szczegóły tutaj —

 

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– Przebudowa skrzyżowania Rymera – Damrota
– projekt nowej drogi dojazdowej do PSZOK
– wykonanie nawierzchni placów manewrowych przy Damrota wraz z nawierzchniami chodników
– przebudowa chodnika i miejsc parkingowych na Korfantego (naprzeciw kościoła) wraz z nasadzeniami, oraz przy PP nr 3,
– uporządkowanie kanalizacji sanitarnej na Mariackiej (odcinek jednokierunkowy)
– wybudowanie nowego dojazdu do Szkoły Sportowej

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– wykonanie drogi pomiędzy Rymera i Rogozina, która zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców
– wykonanie drogi dojazdowej do PSZOK-u (za Urzędem Miasta)
– uporządkowanie ruchu przy budynku OSP Biertułtowy i Urzędu Miasta
– uporządkowanie nawierzchni parkingów i placów manewrowych przy Ściegiennego
– remont schodów pomiędzy Kwiatową i Korfantego
– uporządkowania gromadzenia odpadów z Kwiatowej i Korfantego,
– uporządkowanie oznakowania przy Korfantego z wykonaniem doświetleń przejść dla pieszych w centrum
– sygnalizacja świetlna „wzbudzana” tuż obok targowiska w centrum miasta i na Rymera
– przestrzeń parkowa na terenie za przystankiem autobusowym w centrum (obok apteki)
– nowa nawierzchnia skrzyżowania ulic Hallera-Rogozina-Korfantego wraz z chodnikami
– dalsza kontynuacja przebudowy Mariackiej
– rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ