Agata Strójwąs – Rodowita radlinianka, szczęśliwa żona i matka. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz Pedagogiki Specjalnej. Pracuje jako nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej w Radlinie. Wielokrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora . Jako nauczyciel organizuje wiele imprez szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej w Radlinie.
Przez pięć lat była szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorka akcji „Heart a restart”- Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca. Przyjaciel stowarzyszenia “Radlińska Przystań”. Brała udział w akcji charytatywnej „Jak oni tańczą”- zdobywając drugie miejsce. Członkini Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Współorganizatorka „Białej Niedzieli”, Festiwalu Organizacji Pozarządowych, Dnia Seniora oraz Olimpiady Seniora.
Radna Rady Miejskiej w Radlinie w latach 2014-2018. Zasiadała w komisji rewizyjnej
i budżetowej.

 

Okręg nr 10 –   — szczegóły tutaj —

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– nowy, bezpieczny dojazd do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wyjazdem (ruch jednokierunkowy)
– wybudowanie nowych miejsc do zatrzymywania się pojazdów dowożących dzieci do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul, Rogozina – tzw. miejsca typu „P+O” („pożegnaj i odjedź”)
-inwestycja budowy nowego parkingu przy ul. Sienkiewicza i Cmentarnej (ponad 90 nowych miejsc postojowych i miejsca dla 2 autobusów!)
– remont ul. Hallera od ul. Matejki do ul. Sokolskiej
– nowa nakładka bitumiczna na ul. Hallera (od skrzyżowania wzdłuż bloku mieszkalnego)
– nowa nawierzchnia na ul. Lompy i odwodnienie liniowe
– projekty budowlane oświetlenia – ul. Matejki (odcinki boczne)
– przebudowa ul. Matejki (I etap): równocześnie prowadzono na ul. Matejki roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przebudową jezdni (poszerzenie o chodnik i nowa nawierzchnia);
– przebudowa ul.Matejki (II etap) : przebudowano końcowy odcinek od nr 69 do ul. Rydułtowskiej , nowa nawierzchnia i chodnik na całej długości odcinka z odwodnieniem
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie: wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– kompleksowa termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Rogozina
– nowe miejsca parkingowe przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 (od strony ul. Kwiatowej)
– powiększenie ilości miejsc parkingowych typu „P+O” („pożegnaj i odjedź”) przy ul. Rogozina
– nowa nawierzchnia skrzyżowania przy ul. Hallera-Rogozina-Korfantego, wraz z chodnikami
– kontynuacja wymiany nawierzchni przy ul. Hallera i ul. Rogozina
– współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” w celu uporządkowania punktów gromadzenia odpadów na ul. Hallera i ul. Sienkiewicza
– doświetlenie przejść dla pieszych w centrum miasta
– przebudowa skrzyżowania Hallera-Młyńska-Rydułtowska
– kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych przy ul. Sienkiewicza i Cmentarnej \
– nowe oświetlenie przy bocznych odcinkach ul. Matejki
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ