Od urodzenia jestem mieszkańcem Radlina, przez okres 20 lat pracowałem jako policjant w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku. Przez 15 lat byłem kuratorem społecznym d.s karnych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. Obecnie jestem konsultantem d.s psychiatrii przy Urzędzie Miasta Rybnika.Mam żonę i dwie córki. Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentem Kolegium Nauczycielskiego w Raciborzu na kierunku wychowanie fizyczne z resocjalizacją, oraz Akademii Świętokrzyskiej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kierunku resocjalizacja.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na studiach podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie i Marketing”, oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

 

Okręg nr 9 –   — szczegóły tutaj —

 

 

 

 

 

Dzięki działaniu radnych naszego komitetu RADLIN NASZYM DOMEM w Radzie Miejskiej
w latach 2014-2018 w naszej części miasta zrealizowano wiele ważnych zadań. Oto część z nich:

– nowy, bezpieczny dojazd do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z wyjazdem (ruch jednokierunkowy)
– wybudowanie nowych miejsc do zatrzymywania się pojazdów dowożących dzieci do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul, Rogozina (tzw. miejsca „P+O”: pożegnaj i odjedź)
-uporządkowanie ruchu przy ul. Sienkiewicza
-systematyczne porządkowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Rogozina i ul. Sienkiewicza przez PWiK
– odbudowa rowu przy ul. Wypandów
– stworzenie dokumentacji przebudowy skrzyżowania Odległa – Rogozina,
– zagospodarowanie działki ul Młyńska (park kieszonkowy z „kosmiczną łąką”)
– kanalizacja sanitarna przy ul. Młyńskiej (wybudowano 1736 mb sieci kanalizacji sanitarnej)
– zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy tężni w Radlinie: wybudowano budynek gastronomiczny, plac zabaw z elementami siłowni, pomost wokół stawu, ławki, oświetlenie, baseny ze źródlana wodą do brodzenia i moczenia rąk i nóg ( metoda ks. Kneippa);
– budowa dodatkowego parkingu dla kuracjuszy tężni przy ul. Wypandów (ponad 40 nowych miejsc postojowych)
– kompleksowe rozwiązanie problemów układu komunikacyjnego przy ul. Sienkiewicza i ul. Cmentarnej (początek inwestycji w 2018 r.: w I etapie zostanie wykonanych 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 2 autobusów i przebudowana zostanie ul. Cmentarna wraz z odwodnieniem)

 

Przedstawiam plany moje i komitetu RADLIN NASZYM DOMEM:

– termomodernizacja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
– dalszy ciąg przebudowy chodnika przy ul. Rogozina,
– miejsca postojowe dla autobusów przy ul. Rogozina
– doświetlenie przejść dla pieszych w centrum
– dodatkowe miejsca postojowe w zatoce przy ul. Rogozina (miejsca typu„pocałuj i odjedź”)
– przebudowa skrzyżowania Hallera-Młyńska-Rydułtowska
– remont przejścia pomiędzy ul. Stalmacha i ul. Wolności wraz ze ścieżka rowerową i oświetleniem,
– zmiana geometrii skrzyżowania Rogozina – Wypandów
-budowa łącznika Młyńska-Wypandów
– dojście do stawu przy tężni od ul. Wypandów (przy górnym źródełku)
– kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych w rejonie ulic Sienkiewicza i ul.Cmentarnej (kontynuacja rozpoczętych prac)
– rewitalizacja pomnika wraz z otoczeniem przy parku im. Leopolda Zarzeckiego w Radlinie
– budowa nowego garażu dla OSP Biertułtowy
– stworzenie w Radlinie żłobka
– stworzenie Parku Jordanowskiego w Radlinie przy styku ulic Hallera, Matejki i Rydułtowskiej, na zielonych terenach przy pomniku Ofiar Szybu Reden i dawnego boiska lekkoatletycznego.

 

W naszym komitecie nie ma obietnic wyborczych.

Jest sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

i konkretne zaplanowane działania.

Możesz nas sprawdzić na stronie CO ZROBILIŚMY

lub zapoznać się z naszymi planami TUTAJ